Babsenvereniging Limburg: van en voor (B)absen én a.s. bruidsparen

Kijk op onze Facebookpagina voor het laatste nieuws!

 

IMG_7481

Algemene informatie

 

De Babsenvereniging Limburg is opgericht op Valentijnsdag, 14 februari 2013. Zij is ontstaan om tegemoet te komen aan de behoefte, vaak uitgesproken en gehoord op de jaarlijkse Babsendag Limburg:

  • aan meer vakinhoudelijk onderling contact, overleg en informatie-uitwisseling tussen de Limburgse Babsen
  • om het vak van Babs meer op de kaart te zetten

5 Limburgse Babsen hebben naar aanleiding hiervan het initiatief genomen, om de Babsenvereniging Limburg op te richten, met als doelstellingen:

  • behartigen van de belangen van de Limburgse Babsen in dienst van Limburgse gemeenten
  • in stand houden en verbeteren van de kwaliteit/professionaliteit van de Babsen (bijv. door workshops)
  • richting Babsen: de mogelijkheid bieden tot informatie-uitwisseling en ervaringen delen
  • richting bruidsparen: reclame maken voor ons mooie vak
  • richting gemeenten: streven naar meer uniformiteit in o.a. arbeidsvoorwaarden

Een Babs is een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ook wel Trouwambtenaar genoemd. De Babs heeft een arbeidscontract met de gemeente en is beëdigd door een rechtbank. Dit houdt in, dat de Babs officieel bevoegd is om een wettelijk huwelijk te sluiten. Hierbij wordt een officiële akte ondertekend, die door de gemeente is opgemaakt. En er komt een officieel wettelijk huwelijk tot stand, met alle rechtsgevolgen, die daaraan door wet zijn verbonden.