Bruidsfotograaf Limburg Foto: Youri Claessens Foto: Youri Claessens

Wie kan er lid worden?

Het lidmaatschap van de Babsenvereniging Limburg staat open voor:
natuurlijke personen die benoemd zijn door/in dienst zijn van een Limburgse gemeente en die door een rechtbank zijn beëdigd als Babs
(een kopie van de benoeming en/of beëdiging dient als bewijs te worden meegestuurd) en die daarnaast NIET ook als commercieel trouwambtenaar werkzaam/actief zijn

Contributie

Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar.
In de meeste gevallen zal de Babs het contributiebedrag bij de gemeente, waar hij/zij in dienst is, als onkosten kunnen declareren. Informeer hiernaar bij uw gemeente (en laat ons even weten, of dit gelukt is; we streven ernaar, dat alle babsen (op termijn) de contributie (als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden) vergoed krijgen.
Het lidmaatschap eindigt altijd op 31 december, daarom zal de hoogte van het inschrijfgeld de eerste keer worden aangepast naar gelang het aantal maanden het jaar van inschrijving nog telt.

Overige inkomsten vereniging

Naast de te ontvangen contributie van leden zullen we ook gemeenten gaan benaderen voor een sponsorbijdrage. Deze gemeenten lopen nl. vaak inkomsten mis, doordat bruidsparen kiezen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking en vervolgens een ceremoniële trouwambtenaar voor veel geld een “nep-ceremonie” laten voltrekken.

Als we via de Babsenvereniging Limburg meer bekendheid kunnen geven aan het feit, dat de reguliere Babsen net zo goed (of soms zelfs nog beter) werk verrichten tegen veel lagere tarieven, is dit ook in het voordeel van de gemeente.
We hopen daarom, dat zij ons, via een (jaarlijkse) sponsorbijdrage willen steunen.

Voordelen voor leden

Wat kan het lidmaatschap van de Babsenvereniging Limburg betekenen, voor u, als Babs?

  • U krijgt van ons een inlogcode om te kunnen inloggen op het afgeschermde gedeelte van deze website. Daar vindt u vakinhoudelijke informatie, verhalen van collega-trouwambtenaren, trouwformules in diverse vreemde talen, gedichten, voorbeelden van Kinderaktes, de mogelijkheid tot discussie met/het stellen van vragen aan collega-Babsen, etc.
  • U kunt deelnemen aan door ons te organiseren workshops en andere bijeenkomsten
  • Als gezamenlijke Babsen kunnen wij ons sterker opstellen richting gemeenten als het gaat om te maken afspraken over o.a. arbeidsvoorwaarden

Wilt u lid worden?

Download hier het inschrijfformulier voor de Babsenvereniging.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Babsenvereniging Limburg loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december van het kalenderjaar.
De opzegging gaat dan per 1 januari in.

Opzegging lopende het kalenderjaar gaat per 1 januari van het volgende jaar in zonder recht op restitutie van betaalde contributie.

U dient uw opzegging schriftelijk kenbaar te maken door een mail naar het secretariaat te sturen: babsenvereniginglimburg@gmail.com

U krijgt dan per mail een bevestiging van uw opzegging.