Op deze pagina vindt u (met datum) het laatste nieuws en wat er nieuw is op de website!

27-12-2017

op 1 januari 2018 verandert het huwelijksrecht. In de rubriek “Media” is een artikel geplaatst waarin te lezen is wat er allemaal verandert.

19-08-2017

In het ledengedeelte is de literatuurlijst bijgewerkt met nieuw gelezen materiaal, te vinden onder kopje Literatuur

16-05-2017

In het ledengedeelte is onder het kopje Nieuwsbrief  de laatste nieuwsbrief geplaatst.

17-02-2017
  • In het ledengedeelte zijn op de pagina Ledenvergadering de notulen geplaatst van de ledenvergadering in Peel en Maas op 17 februari 2017, met een paar foto’s.
19-09-2016
  • In het ledengedeelte is op de pagina Babsendagen een kort verslag van de Babsendag van 13 september j.l. in de gemeenten Meerssen en Valkenburg toegevoegd, met een paar foto’s.
01-09-2016
   • Op de pagina Media een artikel uit het vakblad van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken over Babsen, privacy en identiteit.
27-05-2016
    • Al weer een artikel uit De Limburger op de pagina Media, deze keer over de forse toename van het aantal budgethuwelijken.
07-04-2016
     • Op de pagina Media vindt u een recent in De Limburger verschenen artikel over de kosten van een huwelijk. Omdat de daarin vermelde kosten van een Babs niet klopten, is door het bestuur een reactie gestuurd. De geplaatste versie daarvan vindt u eveneens op de pagina Media.
02-03-2016
     • De notulen van de ledenvergadering van 16 februari en een verslag van de workshop van Rob Janssen zijn in het ledengedeelte toegevoegd.
18-02-2016
       • Op 16 februari vond in de gemeente Weert de derde Algemene Ledenvergadering plaats. In het ledengedeelte al een (kort) verslag en een aantal foto’s. De notulen volgen binnenkort.
       • Ook van de aansluitende workshop door Rob Janssen van Spraakmaker is in het ledengedeelte al een aantal foto’s te vinden. Een verslag volgt…
       • Op de pagina met informatie over de gemeente Meerssen is de nieuwste folder “Trouwen in Meerssen” toegevoegd.
       • De pagina Over Babsenvereniging Limburg is aangepast n.a.v. de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.
25-11-2015
        • Het verslag van het gesprek van het Landelijk Overleg Trouwambtenaren met de NVVB op 21 oktober j.l. is goedgekeurd. U kunt terugvinden in het ledengedeelte, onderaan op de pagina Landelijk Overleg.
13-10-2015
           • In het ledengedeelte is op de pagina Babsendagen het verslag van de Babsendag van 22 september j.l. in de gemeente Leudal toegevoegd.
           • En op de pagina Leden helpen leden vindt u een link naar een leuke column, ingezonden door één van onze leden.
01-10-2015
             • Op de pagina Media 2 artikelen uit het weekblad 1 Leudal over de Babsendag van 22 september.
30-09-2015
               • De pagina Leden helpen leden in het ledengedeelte is overzichtelijker ingedeeld. En nieuwe vragen (en antwoorden!) van leden zijn toegevoegd, o.a. over trouwen in de open lucht.
               • Eveneens in het ledengedeelte is een aantal nieuwe gedichten toegevoegd.
24-09-2015
                • NIEUWS: het Landelijk Overleg Trouwambtenaren krijgt een vervolg in de vorm van een gesprek met de NVVB (de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) op 21 oktober in Zoetermeer. Kijk voor meer informatie en achtergronden op de pagina Landelijk Overleg Trouwambtenaren in het ledengedeelte.
                • Op de pagina Interessante links in het ledengedeelte vindt u een aantal webpagina’s, die voor u als Babs interessant kunnen zijn.
                • En ook in het ledengedeelte al de eerste foto’s van de geslaagde Limburgse Babsendag, op dinsdag 22 september in de gemeente Leudal. Een verslag en meer foto’s volgen binnenkort…
13-08-2015
                • Op verschillende pagina’s zijn kleine updates aangebracht, o.a. nieuwe foto’s van de huidige bestuursleden op de pagina Over Babsenvereniging
                • In het ledengedeelte is een pagina Landelijk Overleg Trouwambtenaren toegevoegd, met daarop alle informatie, een link naar het rapport, dat is aangeboden aan Job Cohen en het vervolg hierop.
13-04-2015
                • Van de zeer geslaagde workshop door Lidy Kortenoever, op 2 april 2015 gehouden in de gemeente Meerssen,
                 vindt u in het ledengedeelte foto’s en een uitgebreid verslag.
18-02-2015
                • In het ledengedeelte zijn een kort verslag, foto’s en het uitgereikte materiaal van de workshop door Bart van Galen, op 28 oktober 2014 in de gemeente Gennep, toegevoegd.
10-02-2015
                • Op de pagina Over Babsenvereniging is het huishoudelijk reglement toegevoegd.
                • In het ledengedeelte is de tweede nieuwsbrief van 2014 toegevoegd.
                 Deze is in december 2014 per mail aan alle leden toegezonden.
                • En eveneens in het ledengedeelte vindt u een verslag van de op 5 februari in Kasteel Bloemendal in Vaals gehouden tweede Algemene Ledenvergadering.
                 Een aantal foto’s is bijgevoegd, evenals een link naar de notulen van de vergadering.
28-10-2014
                • Succesvolle workshop in Gennep.
                 Het materiaal hiervan zal binnenkort in het ledengedeelte op de site worden geplaatst.
14-10-2014
                         • Als aanvulling op het verslag van de Limburgse Babsendag in Venray zijn nog toegevoegd twee geluidsfragmenten van L1 Radio over deze dag.
13-10-2014
                                 • In het ledengedeelte vindt u het verslag van de Limburgse Babsendag, die op dinsdag 30 september 2014 in Venray is gehouden, inclusief een link naar het Foto-album van deze dag, dat door de organiserende Babsen van Venray is gemaakt.
16-07-2014
                                        • In het ledengedeelte is de tweede nieuwsbrief van 2014 toegevoegd. Alle leden hebben deze per mail al ontvangen.
                                        • Op de pagina “Leden helpen leden” vindt u de tekst van een Zandceremonie, door één van onze leden gebruikt bij een huwelijksvoltrekking.
                                        • En de pagina Wat zijn de mogelijkheden per gemeente? is iets aangepast qua indeling, zodat gemakkelijker de informatie over een bepaalde gemeente kan worden gevonden.
                                         En er is informatie toegevoegd over trouwlocaties in de gemeente Onderbanken.
04-06-2014
                                               • Op de pagina Media vindt u het persbericht, dat is verspreid naar aanleiding van de overhandiging van
                                                de voorstellen van het Landelijk Overleg Trouwambtenaren (waarin Babsenvereniging Limburg ook vertegenwoordigd is) aan de heer Job Cohen op donderdag 5 juni a.s.
                                               • En op de pagina Literatuur in het ledengedeelte vindt u een nieuwe boekentip.
26-05-2014
                                                     • De nieuwsflits, met daarin de uitnodiging voor een workshop voor leden, op dinsdag 28 oktober, vindt u terug op de pagina Nieuwsbrieven in het ledengedeelte. U kunt zich nog aanmelden!!
27-03-2014
                                                          • De eerste nieuwsbrief van 2014 is per mail aan alle leden verzonden. U vindt deze in het ledengedeelte.
26-02-2014
                                                            • Eén van onze leden heeft via de mail een aantal vragen bij ons neergelegd.
                                                             Wij hebben deze doorgespeeld naar ons erelid, Léon Evers, die specialist is op het gebied van Burgerzaken
                                                             en dan m.n. de wettelijke aspecten ervan. U  vindt de vragen én de antwoorden hierop van Léon op de pagina “Leden helpen leden“.
                                                            • En op diezelfde pagina vindt u ook een link naar een tweetal tevredenheidsenquêtes, die we van leden hebben ontvangen. De ene van een Babs uit Onderbanken, die deze enquête op persoonlijke titel naar bruidsparen stuurt. De andere een “officiële” enquête, die door de gemeente Meerssen is gebruikt.
24-02-2014
                                                            • In het ledengedeelte zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering toegevoegd.
                                                            • En eveneens in het ledengedeelte, een trouwbelofte in het Pools (met dank aan een collega-Babs uit Onderbanken) en enkele woorden, die op trouwen betrekking hebben, in het Hongaars (met dank aan een collega-Babs uit Beek).
14-02-2014
                                                            • Gisteren, op onze eerste jaarvergadering, hebben we vol trots kunnen melden, dat burgemeester Ralf Krewinkel Beschermheer is willen worden van onze vereniging. U leest er meer over op de pagina Beschermheer.
                                                            • In het ledengedeelte zijn de Resultaten van de door Babsenvereniging Limburg eind 2013 gehouden enquête vermeld.
                                                            • En eveneens in het ledengedeelte al een (kort) verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 13 februari, met een aantal foto’s.
06-02-2014
                                                            • Via het Landelijk Overleg Trouwambtenaren zijn wij in contact gekomen met een Babs uit Amsterdam, die goede afspraken heeft kunnen maken met zijn belastinginspecteur over aftrekbare kosten. Met zijn toestemming mogen wij die afspraken met u delen. U vindt ze in het ledengedeelte.
                                                            • Babsenvereniging Limburg heeft nu ook een eigen Facebookpagina: https://www.facebook.com/BabsenverenigingLimburg.

LAATSTE NIEUWS:

Dinsdag 30 september 2014 is de Babsendag in Venray.

Dit jaar zal de Babsendag Limburg worden georganiseerd door de gemeente Venray. Ze zijn druk bezig om een leuk en educatief programma samen te stellen en hopen dat veel Babsen de weg naar Venray zullen vinden. Om te zorgen dat iedereen alvast de datum in zijn agenda heeft staan, deze vooraankondiging.

Uitnodigingen volgen nog.

05-02-2014
                                                              • Op de pagina “Over Babsenvereniging Limburg” vindt u de Statuten, zoals die bij de oprichting zijn vastgesteld.
                                                              • In het ledengedeelte zijn toegevoegd:
                                                               • een nieuwe boekentip op de pagina Literatuur
                                                               • een  voorbeeld van een Kinderakte en een Oorkonde, met dank aan een collega-Babs uit Bergen
                                                               • enkele gedichten
05-12-2013
                                                               • Onze tweede nieuwsbrief is de deur uit. U vindt deze in het ledengedeelte.
11-11-2013
                                                                • In het ledengedeelte vindt u een nieuwe pagina “Leden helpen leden“. Bent u op zoek naar een passende tekst in een bepaalde situatie/bij een specifieke huwelijksvoltrekking, dan kunt u die hier vinden en/of andere leden om hulp vragen.
                                                                • Ook in het ledengedeelte: een trouwformule in het Portugees (met dank aan een collega-Babs uit Heerlen)
                                                                • Een verslag van de Babsendag in Landgraaf (2010) is toegevoegd (ook dit in het ledengedeelte).
                                                                • Op de pagina Media vindt u een reactie van één van onze bestuursleden op een artikel in Dagblad De Limburger.